Home
All Tours
Tours Categories
Schedule
About
Terms
Contact


IMPRESSIONS

Narekavank in News

well-read and caring guides
 USD
About Narekavank Tour

We specialize in History and Culture Travels in Historical Western Armenia and Cilicia since 2008. Over the course of years we expanded our itineraries and enriched our programs to cover a broader geography. Our programs include several countries, Armenia, Turkey, Iran, Israel, lately we also added European destinations.


Our programs provide memorable experiences along with diverse and rewarding knowledge. We offer opportunity to learn about local people, towns and villages, monasteries and mosques, castles and palaces the beauty of which will make a lasting impression. Our staff are Middle Eastern, Turkish Studies, History and Literature professionals who come from academy and diplomacy fields having Master's and Doctoral degrees.IMPRESSIONS
Արևմտյան Հայաստան այցելությունն իհարկե հրաշալի է` սեփական աչքերով տեսնում ես քո հողը, քայլում նախնիներիդ ճանապարհով, ծանոթանում հարուստ պատմությանդ մանրամասն շերտերին, որոնք միայն գրքերից գիտեիր, ...
 
Քնարիկ Հովհաննիսյան
Երեւան, Օգոստոս 2017
*


Narekavank in News
March 14, 2013 Direct flights between Turkish Van and Armenia’s Yerevan to boost regional tourism
The co-founder of the Armenian tourist company Narekavank Tour, Armen Hovhannisyan, said direct flights between Yerevan and Van, will, apart from establishment of cultural and...
ARKA


[delimiter]


Contacts
Office: +374 10 56 56 49
Ucom: +374 55 56 56 49
Beeline: +374 99 56 56 48
Vivacell: +374 98 56 56 47
Viber +374 99 56 56 48
WhatsApp: +374 99 56 56 48
Skype narekavank
nvtour@gmail.com
Go to non-mobile version
All rights reserved. © 2008-2019 Narekavank Tour (NV Tour LLC).