Home
Tours
Schedule
About
Terms
Contact


IMPRESSIONS

Narekavank in News

well-read and caring guides
 USD

Tours in Historical Armenia
(Anatolia and Cilicia)

Tours in Armenia and
Countries in the Region

Special Offers

Tours in Armenia

IMPRESSIONS
Արևմտյան Հայաստան այցելությունն իհարկե հրաշալի է` սեփական աչքերով տեսնում ես քո հողը, քայլում նախնիներիդ ճանապարհով, ծանոթանում հարուստ պատմությանդ մանրամասն շերտերին, որոնք միայն գրքերից գիտեիր, ...
 
Քնարիկ Հովհաննիսյան
Երեւան, Օգոստոս 2017
*


Narekavank in News
March 30, 2013 Armenian MP expresses his dissatisfaction, to influential Turkish friends
If Turkey gives in to Azerbaijan with respect to the Yerevan-Van direct flights, this would mean Azerbaijan’s scepter of influence hangs upon Turkey’s head. Prosperous Armenia Party MP Aragats Akhoyan, who is actively engaged in cultural activities in Eastern Turkey...
NEWS.am
Contacts
Office: +374 10 56 56 49
Ucom: +374 55 56 56 49
Beeline: +374 99 56 56 48
Vivacell: +374 98 56 56 47
Viber +374 99 56 56 48
WhatsApp: +374 99 56 56 48
Skype narekavank
nvtour@gmail.com
Go to non-mobile version
All rights reserved. © 2008-2019 Narekavank Tour (NV Tour LLC).